1 2 3 4 5
PVP GOLD

PVP GOLD

PVP Gold je softver namenjen poslovanju malih, srednjh i velikih preduzeća. Kao takav PVP Gold je pogodan za firme koje se bave: prodajom, distribucijom, uslugama za poslovanje, restorane, servise ili firme koje se bave samom proizvodnjom.

Tehnološke inovacije


Implementirane tehnološke inovacije bazirane su na originalnim rešenjima do kojih se došlo u fazi projektovanja. Cilj prilikom projektovanja ovih rešenja bio je obezbeđivanje funkcionalnosti koje olakšavaju, pojednostavljuju i ubrzavaju vaš rad:

  • Klasifikator i lista podataka
  • Aktivna pretraga podataka
  • Rad na dokumentima
  • Rad u lokalnoj mreži
Klasifikator i lista podataka

Klasifikator podataka sadrži informacije o osnovnim grupama, odnosno klasama dokumenata i podataka. Izborom određene klase dokumenata u listi podataka prikazuju se, u zavisnosti od odobrenih pristupnih prava, svi dokumenti/podaci odabrane klase. Na osnovu podataka koji se nalaze u listi podataka možete generisati izveštaj (npr. spisak izdatih računa), pri čemu u procesu pripreme izveštaja možete isključiti određene kolone i/ili vrste iz samog izveštaja.

Aktivna pretraga podataka

Sve dokumente i podatke prikazane u listi podataka možete pretraživati po svim atributima (broj, datum, poslovni partner, magacin, vrednost...) zadavanjem kombinovanog upita. Kombinovan upit omogućava povezivanje zadatog kriterijuma za pretragu uz upotrebu logičkih operatora i/ili, i ne, alfanumeričkih operatora: sadrži, ne sadrži, počinje sa, završava se sa, kao i primenu svih matematičkih operatora manje, veće, jednako i različito.

Rad sa dokumentima

Informacioni sistem PVP Gold podržava rad sa preko 30 različitih vrsta poslovnih dokumenata. Kod međuzavisnih dokumenata (npr. prijemnica -> kalkulacija, otpremnica -> račun...) obezbeđena je funkcionalnost automatskog generisanja zavisnog dokumenta. Omogućen je rad sa više dokumenata istovremeno. Za svaku klasu dokumenata postoje odvojene procedure pripreme za štampanje sa mogućnošću podešavanja izgleda dokumenta pre štampanja.

Rad u lokalnoj mreži

Značajno unapređenje rada u lokalnoj mreži omogućava podsistem zadužen za prenos svih izmena nad podacima ili dokumentima, u momentu izmene, do svih korisnika koji su trenutno ukonektovani u lokalnoj računarskoj mreži. Na taj način, između ostalog, obezbeđuje se mogućnost dinamičkog praćenja zaliha i trenutno ažurna informacija o stanju poslovnog procesa.