1 2 3 4 5
PVP GOLD

PVP GOLD

PVP Gold je softver namenjen poslovanju malih, srednjh i velikih preduzeća. Kao takav PVP Gold je pogodan za firme koje se bave: prodajom, distribucijom, uslugama za poslovanje, restorane, servise ili firme koje se bave samom proizvodnjom.

Servis

Rad u dokumentima

(klikni da uvećaš sliku)

 • servisna prijava
 • servisni račun
 • trebovanje materijala
 • povratnica materijala

Karakteristike

 • evidencija proizvođača i aparata sa odgovarajućim dokumentima specifikacije aparata
 • mogućnost povezivanja servisera, proizvođača, nosilaca garancije i kupaca sa određenim magacinom
 • klasifikacija servisnih prijava na nerealizovane, prijave na čekanju, poništene, zaključene i nefakturisane servisne prijave
 • mogucnost štampanja blanko servisne prijave
 • pregled istorije servisa u dokumentu servisna prijava
 • servisni račun može sadržati veći broj servisnih prijava

Izveštaji/analize

 • pregled servisnih prijava u zavisnosti od vrste aparata/proizvođača
 • vrste garancije
 • rad na terenu ili u servisu
 • servisera
 • magacina
 • kupca i nosioca garancije