1 2 3 4 5
PVP GOLD

PVP GOLD

PVP Gold je softver namenjen poslovanju malih, srednjh i velikih preduzeća. Kao takav PVP Gold je pogodan za firme koje se bave: prodajom, distribucijom, uslugama za poslovanje, restorane, servise ili firme koje se bave samom proizvodnjom.

Restoran

Rad u dokumentima

(klikni da uvećaš sliku)

  • porudžbina za sto
Karakteristike
  • kontrola pristupa dokumentima porudžbine za sto
  • mogućnost nastavka/zaključivanja porudžbine za sto sa bilo kog računara iz lokalne računarske mreže
  • mogućnost štampanja pojedinačne porudžbine za sto
  • mogućnost odvojenog štampanja poručene hrane i pića
Izveštaji/analize
  • pregled otvorenih stolova
  • pregled relizovanih porudžbina po konobaru i/ili gostu
  • dnevni obračun pića
  • dnevni obračun hrane
  • dnevni promet ugostitelja