1 2 3 4 5

Tehnički preduslovi


Wireless Internet konekcija

1. Da budete u zoni pokrivenosti neke od naših baznih stanica. Položaj naših baznih stanica i pokrivenost signalom možete videti na mapi pokrivenosti.

2. Da postoji optička vidljivost sa našom baznom stanicom, bez ikakvih prepreka.

Ethernet internet konekcija

Gde god postoji naša bazna stanica ili naša klijentska oprema moguće je osvariti Ethernet konekciju.

Potrebna oprema:

  • Mrežna karta (Ethernet port) - jedan računar
  • Ruter i mrežne karte - ukoliko imate lokalnu mrežu

Preporučujemo da kabl ne bude duži od 100 m i da ne prelazi preko ulice i drugih infrastrukturnih objekata.