1 2 3 4 5

Pravna lica


Last Bajt INTERNET u okviru svoje ponude za pravna lica nudi idealno rešenje za poslovne korisnike koji zahtevaju kvalitetan i pouzdan pristup Internetu pristupnom brzinom od 1 – 10 Mbit/s, uz garantovanu raspoloživost usluge.

Wireless 5.8 GHz za pravna lica podrazumeva stalni pristup Internetu u okviru LB-WiFi-a pristupne mreže. Stalna veza se realizuje uspostavljanjem bežičnog linka između neke od baznih stanica LB-WiFi-a i vaše lokacije.

U okviru paketa za pravna lica dobijate:
 • Kvalitetnu i pouzdanu vezu 365 dana u godini
 • Download/upload 1/1 Mbit/s
 • Neograničen protok podataka
 • Opseg statičkih IP adresa
 • Nadzor i održavanje veze
 • Neprekidnu tehničku podršku 24x7
 • Mogućnost povezivanja većeg broja računara
 • Mogućnost primene VPN mreža, odnosno povezivanja izdvojenih lokacija

Na vašoj lokaciji obezbeđujemo vam Ethernet interface.

Potrebna oprema:

CPE verzija 1

 • Routerbord RB411
 • Wireless kartica R5HN
 • Rootena 19 DBI, 5,8 GHz
 • Napajanje 24 V
 • Poe injector
 • 10 metara kabla

CPE verzija 2

 • Ubiquiti Bullet 5
 • Voltplus Parabolic Dish Antena 24 dBi
 • Napajanje 24 V
 • Poe injektor
 • 10 metara kabla

Ukoliko ste zainteresovani za uslugu pozovite nas i naša tehnička ekipa će u dogovoru sa vama izvršiti besplatnu proveru tehničkih mogućnosti za realizaciju stalne veze. Opšti uslovi.