1 2 3 4 5

Fizička lica


Wireless 5.8 GHz i 2.4 GHz podrazumeva
 • Stalni pristup Internetu - 24h
 • Mogućnost širokog propusnog opsega
 • Visok stepen pouzdanosti
 • Neograničen saobraćaj
 • Dinamička ne rutabilna IP adresa
 • Statička rutabilna IP adresa
 • Nema filtriranja portova - moguć je P2P saobraćaj
Da biste postali korisnik LB bežičnog interneta neophodno je da:
 • se nalazite u zoni pokrivenosti neke od naših baznih stanica (AP)
 • podnesete zahtev za priključenje na LB WiFi mrežu
 • potpišete ugovor o korišćenju
 • iznajmite ili kupite potrebnu opremu

Preporučena oprema za povezivanje na LB WiFi prenosnu mrežu je:

CPE verzija 1

 • Routerbord RB411
 • Wireless kartica R5HN
 • Rootena 19 DBI; 5,8 GHz
 • Napajanje 24 V
 • Poe injector
 • 10 metara kabla

CPE verzija 2

 • Ubiquiti Bullet 5
 • Voltplus Parabolic Dish Antena 24 dBi
 • Napajanje 24 V
 • Poe injektor
 • 10 metara kabla