1 2 3 4 5

Ethernet


Najkvalitetniji Internet pristup.

Ethernet predstavlja stalni pristup Internetu, realizovan preko mrežnih kablova. Ovu vrstu Internet konekcije moguće je ostvariti na lokacijama u blizini naših pristupnih tačaka (AP).

Prednosti:

  • Visok kvalitet veze
  • Brza realizacija
  • Niska cena instalacije

Uz najviši kvalitet Internet konekcije Ethernet pristup karakteriše nezavisnost od telekomunikacione infrastrukture uz mogućnost širokog propusnog opsega. U zavisnosti od potreba, korisnik može da se opredeli za pristupnu brzinu od 1 – 4 Mbit/s.

Ethernet veza podrazumeva:

  • Neograničen saobraćaj
  • Dinamička ne rutabilna IP adresa
  • Statička rutabilna IP adresa
  • Nema filtriranja portova - moguć je P2P saobraćaj

Uslovi za povezivanje Ethernet pristupom:

  • Posedovanje tehničkih mogućnosti za priključenje
  • Udaljenost do 50 metara od pristupne tačke
  • Mrežna kartica